logo portal banner

logo mkvc tigar zuri

logo mkvc tigar bijelkasti

Članstvo u MKVC prestaje: dragovoljnim istupom; neplaćanjem članarine; smrću člana i isključenjem.
Kada je skupština MKVC pravovaljana? Skupštinu MKVC čine redovni članovi podružnica. Pravovaljano se na njoj odlučuje ako je nazočna natpolovična većina svih članova skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

POVEZANI ČLANCI

WVF
     MHB RH
   
ZAGREB
    ZADRUGA 
    HTZ
    GS OS RH
     EUROBIKER-CROATIA
    MKVC
logo wvf
logo ministarstvo branitelja     logo grad zagreb     logo zadruga veterani     logo htz     logo gsos rh     logo eurobiker     logo mkvc
Go to top