logo portal banner

logo mkvc tigar zuri

logo mkvc tigar bijelkasti

Djelatnosti MKVC su: planiranje rada i razvitka motociklističkog športa; pripremanje članova MKVC za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske i državne reprezentacije; upravljanje športskim objektima kojih je MKVC vlasnik ili korisnik; poduzimanje mjera za stvaranje uvjeta stručnog rada s mlađim naraštajima; skrb o zdravstvenoj zaštiti članova MKVC;  organiziranje i sudjelovanje na motociklističkim susretima i priredbama radi međusobnog druženja i druženja s članovima drugih motociklističkih klubova; poticati kroz rad kluba razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz motociklistički šport; organiziranje posjeta područjima iz Domovinskog rata i drugim državama prema planovima MKVC; briga o dodjeli priznanja zaslužnim podružnicama i pojedincima; obilježavanje blagdana, spomendana, obljetnica i značajnih nadnevaka za MKVC i Domovinski rat; suradnja MKVC sa ostalim moto klubovima i s drugim srodnim klubovima i udrugama u RH i izvan nje; suradnja s lokalnim vlastima i državnim tijelima i drugim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite članica MKVC na partnerskim osnovama; suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama i ustanovama; okupljanje motorista, sudionika Domovinskog rata koji imaju prebivalište na području RH i u inozemstvu; zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova MKVC te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata; organiziranje kulturnih, športskih, humanitarnih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj reintegraciji hrvatskih ratnih veterana i unaprjeđenja kvalitete života članstva;  suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama veterana i ustanovama drugih država te ustanovama i zakladama drugih zemalja, koje se na bilo koji način skrbe za ratne veterane; iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu; čuvanje uspomene na Domovinski rat i herojska djela njegovih sudionika te iniciranje i sudjelovanje u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju; promoviranje moto turizma u RH i u drugim zemljama;  dodjela nagrada za stručan, kvalitetan i pregalački rad; izdavačka djelatnost; provođenje humanitarne djelatnosti za članove, njihove obitelji ili za druge, sukladno zakonu.

POVEZANI ČLANCI

WVF
     MHB RH
   
ZAGREB
    ZADRUGA 
    HTZ
    GS OS RH
     EUROBIKER-CROATIA
    MKVC
logo wvf
logo ministarstvo branitelja     logo grad zagreb     logo zadruga veterani     logo htz     logo gsos rh     logo eurobiker     logo mkvc
Go to top