logo portal banner

Propisi i dokumenti

Europska povelja o volonterizmu (1998.) određuje volonterski rad kao:

- Djelatnost u interesu ljudi
- Djelatnost koja nije motivirana financijskim interesom
- Djelatnost koja se odvija na lokalnoj ili nacionalnoj razini
- Djelatnost koja je dragovoljna
- Djelatnost koja je miroljubiva
- Djelatnost koja je utemeljena na osobnoj motivaciji i slobodi izbora
- Djelatnost koja potiče aktivnu građansku ulogu na dobrobit zajednice
- Djelatnost koja potiče razvoj ljudskih potencijala
- Djelatnost koja poboljšava kvalitetu življenja na načelima solidarnosti
- Traganje za predodžbama društva nesigurne budućnosti
- Poticaj iskorištavanju poduzetničkih prigoda
- Osnova razvoja partnerskih odnosa između aktera sistema blagostanja
- Poticaj samoorganiziranja ljudi pri rješavanju problema 

Zakonska regulativa u RH koja propisuje djelovanje udruga:

Članovi MKVC djeluju po načelima:

- Obitelj za člana MKVC je okosnica tradicionalnog obilježja hrvatskog društva, što znači imati kvalitetan stil života, obiteljske vrijednosti, kvalitetni obiteljski odnos je ispunjavanje najvažnije obaveze prema hrvatskom društvu i prema Domovini.
- Posao za člana MKVC znači osiguranje egzistencije za svoju obitelj i mogućnost sudjelovanja na akcijama MKVC kao član.
- Domoljublje za člana MKVC znači ljubav prema Domovini i vjeri te promoviranje nacionalnog ponosa kroz prirodnu, povijesnu i kulturnu baštinu RH.
- Vjernost MKVC za člana MKVC znači osobni stavovi i interesi ne mogu biti iznad interesa MKVC. Mi živimo za klub, ne od kluba.


Zakonska regulativa na temelju kojih djeluje MKVC:


NAPOMENA:
 
Poslovnici, pravilnici, Statut i ostali dokumenti nalaze se u na linku Biblioteka MKVC (samo za članove MKVC).