logo portal banner

logo mkvc tigar zuri

logo mkvc tigar bijelkasti

2018 05 26 izvjestajna skupstina mkvc logo
 
Sukladno članku 16. Statuta MKVC, pozivam delegate na redovnu skupštinu MKVC koja će se održati 26.05.2018. godine s početkom u 10 sati na adresi Zagrebačka 2, 10360 Sesvete (klupske prostorije). Za skupštinu MKVC predviđen je slijedeći:
 
DNEVNI RED:
 
  1. OTVARANJE SKUPŠTINE
  2. IZBOR RADNIH TIJELA: Radno predsjedništvo (3 člana), verifikacijska komisija (3 člana), zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. DNEVNI RED
  4. POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE MKVC
  5. IZVJEŠĆE O RADU MKVC U 2017. GODINI
          - Izvješće o radu MKVC u 2017.
          - Financijsko izvješće o radu MKVC u 2017.
          - Izvješće o radu Nadzornog odbora MKVC za 2017.
          - Izvješće o radu Suda časti MKVC za 2017.
  1. PLANOVI MKVC ZA 2018. GODINU
          - Operativni, financijski i medijski plan rada MKVC za 2018.
  1. DODJELA ZAHVALNICA MKVC
  2. RAZNO
 
Sukladno stavku 2 članku 16 Statuta MKVC: „Skupštinu MKVC čine izglasani redovni članovi na prošlim izborima u Izvršnom odboru MKVC, Nadzornom odboru i Sudu časti MKVC te po sedam (7) delegata (redovni članovi) iz svake podružnice“. Podružnice MKVC će najkasnije dva (2) dana prije početka Skupštine MKVC dostaviti popis sedam (7) delegata (redovna člana) po podružnici.
Skupština pravovaljano odlučuje ako joj prisustvuje najmanje jedna trećina članova skupštine. Ako u zakazano vrijeme nije prisutna jedna trećina članova, Skupština može otpočeti s radom pola sata nakon zakazanog vremena, ako je prisutno najmanje deset članova skupštine
 
Prilog:
- Poslovnik o radu Skupštine MKVC
- Godišnje izvješće o radu MKVC u 2017. godinu
- Godišnjak MKVC
- Operativni, financijski i medijski plan rada MKVC za 2018. godinu
 
Moto klub Veterani - Croatia
predsjednik, Ratko Dragović - Klek

POVEZANI ČLANCI

Croatian English French Italian
WVF
     MHB RH
   
ZAGREB
    ZADRUGA 
    HTZ
    GS OS RH
     EUROBIKER-CROATIA
    MKVC
logo wvf
logo ministarstvo branitelja     logo grad zagreb     logo zadruga veterani     logo htz     logo gsos rh     logo eurobiker     logo mkvc
Go to top