Ima li Moto klub Veterani - Croatia skraćeni naziv?

Da, skraćeni naziv je MKVC.