Koja su načela MKVC?

Načela MKVC su:  obitelj kao okosnica hrvatskog društva; posao kao osiguranje egzistencije; domoljublje, vjera kao nacionalni ponos;  odanost ispred vlastitih interesa.