logo portal banner

logo mkvc tigar zuri

logo mkvc tigar bijelkasti

Prava i obaveze člana MKVC su: plaćanje članarine; bavljenjem aktivnostima MKVC; birati i biti biran u tijela MKVC (samo Redovni članovi); sudjelovanje u upravljanju i drugim poslovima MKVC; poštivati Statut, program i druge akte MKVC i njezinih ustrojstvenih oblika; provoditi odluke tijela MKVC;  čuvati ugled MKVC i njezinih ustrojstvenih oblika; sudjelovati u djelatnostima tih tijela;  davati prijedloge u svezi s djelatnošću tih tijela i MKVC u cijelosti.

POVEZANI ČLANCI

PRISTUPNICA

mkvc pristupnica slikaČlanom MKVC može postati svaki državljanin RH koji će se na temelju članka 8. Statuta MKVC, dragovoljno uključiti u provođenju djelatnosti kluba ...
WVF
     MHB RH
   
ZAGREB
    HTZ
    GS OS RH
     EUROBIKER-CROATIA
    MKVC
logo wvf
logo ministarstvo branitelja     logo grad zagreb     logo htz     logo gsos rh     logo eurobiker     logo mkvc
Go to top