logo portal banner

logo mkvc tigar zuri

logo mkvc tigar bijelkasti

Djelatnosti MKVC su: planiranje rada i razvitka motociklističkog športa; pripremanje članova MKVC za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske i državne reprezentacije; upravljanje športskim objektima kojih je MKVC vlasnik ili korisnik; poduzimanje mjera za stvaranje uvjeta stručnog rada s mlađim naraštajima; skrb o zdravstvenoj zaštiti članova MKVC;  organiziranje i sudjelovanje na motociklističkim susretima i priredbama radi međusobnog druženja i druženja s članovima drugih motociklističkih klubova; poticati kroz rad kluba razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz motociklistički šport; organiziranje posjeta područjima iz Domovinskog rata i drugim državama prema planovima MKVC; briga o dodjeli priznanja zaslužnim podružnicama i pojedincima; obilježavanje blagdana, spomendana, obljetnica i značajnih nadnevaka za MKVC i Domovinski rat; suradnja MKVC sa ostalim moto klubovima i s drugim srodnim klubovima i udrugama u RH i izvan nje; suradnja s lokalnim vlastima i državnim tijelima i drugim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite članica MKVC na partnerskim osnovama; suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama i ustanovama; okupljanje motorista, sudionika Domovinskog rata koji imaju prebivalište na području RH i u inozemstvu; zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova MKVC te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata; organiziranje kulturnih, športskih, humanitarnih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj reintegraciji hrvatskih ratnih veterana i unaprjeđenja kvalitete života članstva;  suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama veterana i ustanovama drugih država te ustanovama i zakladama drugih zemalja, koje se na bilo koji način skrbe za ratne veterane; iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu; čuvanje uspomene na Domovinski rat i herojska djela njegovih sudionika te iniciranje i sudjelovanje u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju; promoviranje moto turizma u RH i u drugim zemljama;  dodjela nagrada za stručan, kvalitetan i pregalački rad; izdavačka djelatnost; provođenje humanitarne djelatnosti za članove, njihove obitelji ili za druge, sukladno zakonu.

POVEZANI ČLANCI

PRISTUPNICA

mkvc pristupnica slikaČlanom MKVC može postati svaki državljanin RH koji će se na temelju članka 8. Statuta MKVC, dragovoljno uključiti u provođenju djelatnosti kluba ...
WVF
     MHB RH
   
ZAGREB
    HTZ
    GS OS RH
     EUROBIKER-CROATIA
    MKVC
logo wvf
logo ministarstvo branitelja     logo grad zagreb     logo htz     logo gsos rh     logo eurobiker     logo mkvc
Go to top