logo portal banner

logo mkvc tigar zuri

logo mkvc tigar bijelkasti

06 godina djelovanja mkvc 2013 09 13
 
Nakon osnivačke skupštine Moto kluba Veterani koja se održala 23.08.2007. godine, Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba donio je 13.09.2007. godine Rješenje o upisu kluba u registar udruga i time je klub službeno počeo sa svojim radom.
Svim članovima MKVC čestitam šestu godišnjicu djelovanja Moto kluba Veterani Croatia.

PRISTUPNICA

mkvc pristupnica slikaČlanom MKVC može postati svaki državljanin RH koji će se na temelju članka 8. Statuta MKVC, dragovoljno uključiti u provođenju djelatnosti kluba ...
WVF
     MHB RH
   
ZAGREB
    HTZ
    GS OS RH
     EUROBIKER-CROATIA
    MKVC
logo wvf
logo ministarstvo branitelja     logo grad zagreb     logo htz     logo gsos rh     logo eurobiker     logo mkvc
Go to top