logo portal banner

logo mkvc tigar zuri

logo mkvc tigar bijelkasti

Teška vijest teški dani
Otišao je čovjek, nema ga
Nesretan u san neosanjani
 
Svoju mladost svoje dane
Dade nesebično, a ostale su
Tvoja ljubav, ceste neprohodane
 
Lijepi san kraj majčina toplog krila
Spusti ruke dolje Bože, pomiluj ga
Ubila ga teška zbilja
 
Gle istinu u drugom danu
Nisu ti dali osanjati san
A oni guraju ćirilicu u vukovarsku ranu

PRISTUPNICA

mkvc pristupnica slikaČlanom MKVC može postati svaki državljanin RH koji će se na temelju članka 8. Statuta MKVC, dragovoljno uključiti u provođenju djelatnosti kluba ...
WVF
     MHB RH
   
ZAGREB
    HTZ
    GS OS RH
     EUROBIKER-CROATIA
    MKVC
logo wvf
logo ministarstvo branitelja     logo grad zagreb     logo htz     logo gsos rh     logo eurobiker     logo mkvc
Go to top