logo portal banner

logo mkvc tigar zuri

logo mkvc tigar bijelkasti

2020 05 30 skupstina
 
Zbog coronavirusa pod nazivom Covid-19, izbornu skupštinu MKVC nismo mogli organizirati za vrijeme epidemije, tako da smo tek u popuštanju zaštitnih mjera okupljanja dana 30. svibnja 2020. godine održali izbornu skupština MKVC u Zagrebu.
Izborna skupština je organizirala uz minimalan dolazak delegata iz svih podružnica MKVC, a sve u skladu sa propisanim mjerama okupljanja.
Na skupštini osim članove Izvršnog odbora MKVC birali su se i novi članovi Nadzornog odbora i Suda časti. Tako je za novog predsjednika MKVC ponovo izabran Ratko Dragović - Klek, za dopredsjednika Siniša Jugović - Siki i za drugog dopredsjednika Zlatan Šušak - Katanac.
Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Zlatko Filipović, Mario Blašković, Vitomir Glavaš, Danijel Šimić, David Ćavar i Mato Vincetić.
Za članove Suda časti: Violeta Dragović, Nikolina Barbarić, Luka Bekić, Zvonko Marić, Mihaela Grmoja i Marko Koturić.
Kao ponovo izabrani predsjednik MKVC zahvaljujem se delegatima na povjerenju, a ovom mandatu temeljna zadaća će mi biti osim provedbe tradicionalnih projekta i uključivanja mladih bikera u kluba koji će moći preuzeti vođenje kluba.
Zahvaljujem se delegatima MKVC na dolasku i članovima Podružnice 1. - Središnja Hrvatska na odličnoj organizaciji okupljanja.
 

Moto klub Veterani - Croatia
predsjednik, Ratko Dragović - Klek

 

Poziv za izbornu skupštinu MKVC '20. - Najava
 
2020 05 30 izborna skupstina mkvc
 
Sukladno članku 16. Statuta MKVC, pozivam delegate na izbornu skupštinu MKVC koja će se održati 30.05.2020. godine s početkom u 12 sati u prostorijama kluba (Zagrebačka 2, 10360 Sesvete - Zagreb). Za skupštinu MKVC predviđen je slijedeći:

DNEVNI RED:
1. OTVARANJE SKUPŠTINE
2. IZBOR RADNIH TIJELA: Radno predsjedništvo (3 člana), verifikacijska komisija (3 člana), kandidacijska komisija (3 člana), izborna komisija (3 člana), zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika
3. DNEVNI RED
4. POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE MKVC
5. IZBOR PREDSJEDNIKA MKVC i ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA MKVC
6. IZBOR ČLANOVA U NADZORNI ODBOR I SUD ČASTI MKVC
7. PLANOVI MKVC ZA 2020. GODINU
- Program rada, financijski i medijski plan rada MKVC za 2020.
8. RAZNO
 
Sukladnu članku 6. Poslovnika o radu Skupštine, Podružnice MKVC će najkasnije sedam (7) dana prije odvijanje Skupštine MKVC dostaviti popis delegata koji će zastupati Podružnicu. Sukladno članku 16. Statuta MKVC Skupštinu MKVC čine izglasani redovni članovi na prošlim izborima u Izvršnom odboru MKVC, Nadzornom odboru i Sudu časti MKVC te po sedam (7) delegata (redovni članovi) iz svake podružnice.

Prilog:
- Poslovnik o radu izborne Skupštine MKVC
 
Moto klub Veterani - Croatia
predsjednik, Ratko Dragović - Klek

PRISTUPNICA

mkvc pristupnica slikaČlanom MKVC može postati svaki državljanin RH koji će se na temelju članka 8. Statuta MKVC, dragovoljno uključiti u provođenju djelatnosti kluba ...
WVF
     MHB RH
   
ZAGREB
    HTZ
    GS OS RH
     EUROBIKER-CROATIA
    MKVC
logo wvf
logo ministarstvo branitelja     logo grad zagreb     logo htz     logo gsos rh     logo eurobiker     logo mkvc
Go to top