logo portal banner

logo mkvc tigar zuri

logo mkvc tigar bijelkasti

2011 05 14 bleiburg bagzy
 

Ideja:
Ideja o moto maratonu "Cesta sjećanja" ("Memory route") Zagreb - Bleiburg povodom obilježavanje bleiburške tragedije i Križnog puta u Bleiburgu, nastala je po povratku u jednom restoranu u Krapini 04.09.2007. godine sa preuzimanja spomen kamenja sa šest velikih lokacija hrvatskih stratišta nakon završetka Drugog svjetskog rata: Bleiburško polje u Austriji, Tezno polje kod Maribora, Kočevskog roga kod Kočevja i Crngroba kod Škofja Loke u Sloveniji, te Maceljske gore kod Krapine i Jazovke kod Sošica u Žumberku u Maceljskoj crkvi Muke Isusove za Zid sjećanja u kompleksu Crkve hrvatskih mučenika na Udbini. Moto maraton "Cesta sjećanja" ("Memory route") Zagreb - Bleiburg predložio je Ratko Dragović - Klek tajniku - glasnogovorniku Počasnog bleiburškog voda Boži Vukušiću. Gos. Vukušić nas je ubrzo nakon konzultacije sa vodstvom Počasnog bleiburškog voda obavijestio da se može krenuti u organizaciju moto maratona "Cesta sjećanja" ("Memory route") Zagreb - Bleiburg.

Cilj:
Cilj moto maratona "Cesta sjećanja" Zagreb - Bleiburg očuvanje je spomena na bleiburške žrtve i žrtve križnog puta kao sjećanje na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost, a također i na sve žrtve Domovinskog rata, odajući im na taj način počast koju zaslužuju. 
 

Vrijeme:

Najbliža subota 15. mjeseca svibnja


Mjesto:

 


 

PRISTUPNICA

Članom MKVC može postati svaki državljanin RH koji će se na temelju članka 8. Statuta MKVC, dragovoljno uključiti u provođenju djelatnosti kluba ...
WVF
   
 
 MHB RH
      HTZ
      MKVC
logo wvf       logo ministarstvo branitelja       logo htz       logo mkvc
Go to top