Moto kampovi MKVC

kamp orasje


Ideja:
MKVC je moto klub sa velikim brojem članova koji provode veliki broj projekata kroz godinu i koji često putuju u velikim skupinama po cijeloj Hrvatskoj i šire. Nakon više godina djelovanja nameće nam se potreba za izgradnju vlastitih objekata u kojima bi se okupljali članovi MKVC, njihovi prijatelji i bikeri koji prolaze našim krajevima.


Cilj:
Izraditi prostorije u kojem bi se okupljali članovi MKVC, njihovi prijatelji i bikeri koji prolaze tim krajevima.


Vrijeme:
Izgradnja


Mjesto:
Republika Hrvatska i BiH.