Ima li MKVC engleski naziv?

Da, naziv je  Veterans Motorcycle Club - Croatia.