Ima li MKVC svoj amblem?

Da, amblem je nepravilnog srcolikog oblika. Unutar srcolikog oblika je krug u kojem je na gornjem dijelu zaseban natpis na podlozi u obliku slova: VETERANI, na lijevom i desnom boku su zasebna slova M i K, dok se u podnožju kruga nalazi zaseban natpis CROATIA. U sredini kružnog dijela je lik stiliziranog tigra.