Koja je zadaća IO MKVC?

Izvršni odbor MKVC je najviše tijelo MKVC između dviju sjednice Skupštine MKVC i glavno je izvršno tijelo MKVC, koje osigurava provedbu odluka Skupštine te obavljanje svih djelatnosti radi ostvarenja ciljeva MKVC. Izvršni odbor MKVC čine: predsjednik MKVC, dva (2) dopredsjednika, Glavni tajnik MKVC, sedam (7) predsjednika Podružnice.