Koja su prava i obveze članova MKV?

Prava i obaveze člana MKVC su: plaćanje članarine; bavljenjem aktivnostima MKVC; birati i biti biran u tijela MKVC (samo Redovni članovi); sudjelovanje u upravljanju i drugim poslovima MKVC; poštivati Statut, program i druge akte MKVC i njezinih ustrojstvenih oblika; provoditi odluke tijela MKVC;  čuvati ugled MKVC i njezinih ustrojstvenih oblika; sudjelovati u djelatnostima tih tijela;  davati prijedloge u svezi s djelatnošću tih tijela i MKVC u cijelosti.