Koje su zadaće Suda časti MKVC?

Sud časti MKVC tijelo je MKVC koje odlučuje u stegovnim postupcima pokrenutima protiv dužnosnika i članova tijela MKVC i podružnica, u stegovnim postupcima sukladno Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti kojeg donosi Izvršni odbor MKVC.