Koliko delegata sudjeluje na skupštini MKVC?

Na skupština MKVC kao najviše tijelo MKVC sudjeluju po pet (5) delegata (člana) iz svake podružnice.